pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2016, Cilt 32, Sayı 4, Sayfa(lar) 208-213
Yeni Zelanda tavşanında larynx ve tracheanın morfometrik özellikleri
Sema Özkadif1, Mustafa Orhun Dayan2, Yasin Demiraslan3, Mevlüt Aykut3, Özcan Özgel3
1University of Cukurova, Faculty of Ceyhan Veterinary Medicine, Department of Anatomy, Adana
2University of Selcuk, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Anatomy, Konya
3University of Mehmet Akif Ersoy, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Anatomy, Burdur, Turkey
Anahtar Sözcükler: Larynx, trachea, morfometri, tavşan
Görüntülenme Sayısı:1607 - İndirilme Sayısı: 11362

Amaç: Bu çalışma Yeni Zelanda tavşanlarında larynx kıkırdakları ile trachea’nın morfometrik özelliklerini araştırarak, cinsiyetler arasındaki farklılıkları ortaya koymak amacıyla gerçekleştirildi.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 6 erkek, 6 dişi olmak üzere toplam 12 adet sağlıklı erişkin Yeni Zelanda tavşanı kullanıldı. Baş ve boyun bölgesinin diseksiyonu sonucunda çıkartılan larynx kıkırdakları ve trachea’dan bazı ölçümler alınarak, istatistiki analiz yapıldı. İstatistiki önem P<0.05 düzeyinde belirlendi.

Bulgular: Yapılan çalışma sonucunda Yeni Zelanda tavşanlarında trachea ve larynx’in cinsiyetler arasında istatistiki olarak farklı olmadığı, sadece cartilago thyroidea’nın bazı ölçüm değerlerinde erkek ve dişiler arasında anlamlı fark olduğu tespit edildi.

Öneri: Elde edilen bu morfometrik bilgilerin veteriner anatomi bilgi birikimine katkı sağlamasının yanısıra, oluşturulabilecek olan model ve klinikte teşhis ve tedavi noktasında da bir ışık tutabileceği öngörülmektedir.