pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2016, Cilt 32, Sayı 4, Sayfa(lar) 268-277
Et ve bazı et ürünleri ile soğuk hava depolarında Pseudomonas türlerinin izolasyonu ve identifikasyonu
İbrahim Mustafa Akan1, Ümit Gürbüz2
1Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Islah ve Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Et ve et ürünleri, Pseudomonas, soğuk hava deposu, mikrobiyolojik kalite
Görüntülenme Sayısı:1894 - İndirilme Sayısı: 1383

Amaç: Bu araştırma, tüketime sunulan bazı et ve et ürünlerinin mikrobiyolojik kalite niteliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada materyal olarak Konya ilinde faaliyet gösteren kasap ve marketlerden sağlanan parça et, kıyma, sosis, tavuk but, tavuk göğüs, hamburger köfte, inegöl köfte, sucuk, tavuk sosis, tavuk hamburger ve tavuk inegöl köfte kullanıldı. Toplam 166 adet et ve et ürünü analize alındı. Örneklerde Pseudomonas izolasyon ve idnetifikasyonu ile toplam bakteri sayımları yapıldı. Ayrıca Konya ilinde faaliyet gösteren 6 adet süpermarket, kasap ve mezbahanın soğuk hava depolarından hava örnekleme yapıldı.

Bulgular: Parça et, kıyma, sosis, tavuk but, tavuk göğüs, hamburger köfte, İnegöl köfte, sucuk, tavuk sosis, tavuk hamburger ve tavuk İnegöl köfte örneklerinde TAMB sayıları median olarak sırasıyla 5.76, 7.86, 5.79, 6.72, 6.70, 6.41, 5.89, 5.76, 6.32, 6.25 ve 6.65 log10 kob/g düzeylerinde belirlendi. Kırmızı et ve ürünleri grubunda identifiye edilen türler %67.44 Pseudomonas luteola, %13.95 P. fluorescens, %12.79 P. oryzihabitans ve %3.49 P. aeruginosa olarak belirlendi. Tavuk eti ve ürünlerinde ise %54.84 P. fluorescens ve %45.16 P. putida saptandı. İki depoda Pseudomonas spp. üremesi görülmezken, diğer dördünde üreme saptandı. Depolardan identifiye edilen Pseudomonas türleri ise P. aeruginosa, P. fluorescens ve P. putida’dır.

Öneri: Sonuçlar dikkate alındığında üretim, parçalama, paketleme, nakliye, depolama ve satış aşamalarında gerekli hijyenik tedbirlere dikkat edilmesi gerektiği ifade edilebilir.