pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2017, Cilt 33, Sayı 1, Sayfa(lar) 040-045
Primer konaklardan izole edilen uyumsuz Brucella türleri
Özgür Çelebi1, Fatih Büyük1, Keti Sidamonidze2, Eka Zhgenti2, Doğan Akça3, Mitat Şahin1
1Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, Kars, Turkey
2Department of Virology, Molecular Biology and Genome Research, R.G. Lugar Center for Public Health Research, National Center for Disease Control and Public Health, Tbilisi, Georgia
3Kars Health School, University of Kafkas, Kars, Turkey
Anahtar Sözcükler: Brucella, saha suşlar, sğır, koyun, moleküler karakterizasyon
Görüntülenme Sayısı:1684 - İndirilme Sayısı: 1338

Amaç: Bu çalışmada Kafkas Üniversitesine ait Brucella suş koleksiyonunun bir bölümü çeşitli yöntemler ile değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Suşların orjini abort hikayesi olan sığır ve koyunlar oluşturudu. Otuz adet Brucella suşu (16’sı koyun ve 14’ü sığır orjinli) rastgele seçildi ve bu çalışmaya dahil edildi. Standardize fenotipik karakterizasyona ilaveten suşların moleküler tiplendirmesi için cins spesifik Real Time PCR ve tür spesifik Bruce-Ladder PCR uygulandı.

Bulgular: Onaltı koyun örneğinin 15’i B. melitensis ve 14 sığır örneğinin 13’ü B. abortus olarak identifiye edildi. İlginçtir ki, koyun aborte fötusten izole edilen bir suş B. abortus ve sığırdan izole edilen bir suş B. melitensis olarak tanımlandı. Bununla birlikte, koyun fötusundan elde edilen bir suş bütün fenotipik özellikleri yönünden Brucella cinsine benzer karakterde olmasına rağmen genotipik olarak (ne Real Time PCR ne de Bruce-Ladder PCR) Brucella spp. olarak doğrulanamadı ve ileride karakterize edilmek üzere Ochrobactrum spp. şüpheli olarak saklandı.

Öneri: Bu çalışma belli konaklar arasında çapraz Brucella infeksiyonunun sıradışı olarak nitelendirilebileceğini fakat zamanla bunun olağan olabileceğini göstermektedir. Bu şekildeki çalışmalar, Brucella cinsinin patojenitesini, konak spesifitesini ve gelişimini daha iyi anlamaya yardımcı olacaktır.