pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2017, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 198-201
Bir baykuşta travmatik myiasis olgusu
Sami Gökpınar
Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, 71450, Kırıkkale, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Baykuş, Lucilia sericata, myiasis
Görüntülenme Sayısı:1304 - İndirilme Sayısı: 854

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi kliniklerine yaralanma şikâyeti ile getirilen bir baykuşun muayenesinde sağ kanadında çok sayıda sinek larvasına rastlandı. Toplanan larvalar morfolojik özelliklerine göre teşhis edildi. Mikroskobik inceleme sonucu bu larvalar Lucilia sericata ikinci ve üçüncü dönem larvaları olarak tespit edildi.