pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2017, Cilt 33, Sayı 4, Sayfa(lar) 222-227
İstanbul'da paketsiz satılan evcil kuş yemlerinin besin içeriklerinin, mikrobiyolojik kontaminasyonun ve aflatoksin varlığının analizi
Serol Korkmaz1, Irem Omurtag Korkmaz2, Didem Hilkat Aksakal3, Tanay Bilal4
1Pendik Directorate, the Ministry of Food, Agriculture and Livestock, 34893, Istanbul, Turkey
2Department of Nutrition and Dietetics, Faculty of Health Sciences, Marmara University, 34854, Istanbul, Turkey
3Istanbul Food Control Laboratory Directorate, the Ministry of Food, Agriculture and Livestock, 34035, Istanbul, Turkey
4Department of Animal Nutrition and Nutritional Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, Istanbul University, 34315, Istanbul, Turkey
Anahtar Sözcükler: Besin maddeleri, tohum karışımı, evcilkuş, yem hijyeni, Koliform
Görüntülenme Sayısı:1975 - İndirilme Sayısı: 996

Amaç: Bu çalışmada İstanbul’da satılan paketsiz evcil kuş yemlerinin besleyici yeterliliği, mikrobiyolojik kalitesi ve aflatoksin içeriğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: İstanbul’un farklı bölgelerinden toplam 102 adet paketsiz yem örneği (35 kanarya, 37 muhabbet kuşu, 30 papağan) toplanmıştır. Tohum karışımlarından oluşan tüm örneklerin besin madde içeriği, mikrobiyolojik kalitesi ve aflatoksin içeriği analiz edilmiştir.

Bulgular: Muhabbet kuşu yemlerinin ham protein (HP), ham yağ (HY) ve metabolize olabilir enerji (ME) içeriği ihtiyacı karşılayabilecek düzeydedir. Ancak kanarya ve papağan yem örneklerinin HP, HY ve ME düzeyinin ihtiyaçtan daha yüksek düzeydedir. Kanarya ve muhabbet kuşu yemlerinin yaklaşık %40’ında (sırasıyla 3.19 ± 0.16 ve 3.25 ± 0.11 log cfu/g) , papağan yemlerinin ise tamamında (3.43±0.58 log cfu/g) koliform bakteri izole edilmiştir. Yem örneklerinin tamamında 3-5.5 log cfu/g oranında küf tespit edilmiştir. Salmonella izole edilememiştir. Aflatoksin B1, B2, G1 ve G2 hiçbir yem örneğinde bulunmamıştır.

Öneri: Mikrobiyolojik sonuçlar evcil kuşlar üzerinde tehtid oluşturmazken, kanarya ve papağan yemlerinin dengesiz besin madde içeriğinin evcil kuşların sağlıklarını olumsuz etkileyebilecek düzeyde olduğu anlaşılmıştır.