pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2017, Cilt 33, Sayı 4, Sayfa(lar) 268-275
Çeşitli ülkelerde halk elinde yetiştirilen Türk Çoban Köpeklerinde bazı morfolojik özellikler
Cafer Tepeli1, Metin Erdoğan2, Alper Yılmaz1, Zafer Bulut3, Peter Savolainen4
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Afyon, Türkiye
3Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
4Kraliyet Üniversitesi, Biyoteknoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Stockholm, İsveç
Anahtar Sözcükler: Türk Çoban Köpekleri, morfolojik özellikler
Görüntülenme Sayısı:1930 - İndirilme Sayısı: 1287

Amaç: Bu araştırma, Türkiye, İran, Azerbaycan ve Özbekistan’da halk elinde yetiştirilen fenotipik olarak Türk Çoban Köpeklerine benzeyen çoban köpeklerinin bazı morfolojik özellikleri karşılaştırmalı incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada birbirleriyle akraba olmayan farklı yaşlardaki toplam 468 adet köpek kullanılmıştır. Bu köpeklerden cidago yüksekliği, sağrı yüksekliği, beden uzunluğu, göğüs genişliği, göğüs derinliği, göğüs çevresi, baş çevresi, baş uzunluğu ve yüz uzunluğu gibi vücut ölçüleri alınmıştır.

Bulgular: Cidago yüksekliği, sağrı yüksekliği, beden uzunluğu, göğüs çevresi gibi bazı vücut ölçüleri için Türkiye’deki Kangal köpekleriyle İran, Azerbaycan ve Özbekistan’daki Kangal fenotipindeki köpekler arasında önemli farklılıklar belirlenmiştir (P<0.01). Türkiye’de halk elinde yetiştirilen Kangal köpeklerinin diğer ülkelerdeki Kangal köpeklerinden daha iri yapılı olduğu söylenebilir.

Öneri: Türk Çoban Köpeği Irklarının diğer benzer fenotipteki köpekler ile morfolojik karşılaştırılmaları; Türkmenistan, Kırgızistan ve Afganistan yöresindeki köpekleri de içine alarak genişletilebilir.