pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2008, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 019-026
ATLARDA ÖN EKSTREMİTE FLEKSOR TENDİNİTİS'İN ULTRASONOGRAFİK MUAYENE İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Mustafa Arıcan1, Kerim Nida Çalım1, Ayşe Kocabıyık1,Ünal Yavuz2
1S.Ü.Veteriner Fakültesi,Cerrahi ABD, Konya
2JAKEM Komutanlığı, Hayvan Hastanesi, Nevşehir
Anahtar Sözcükler: İngiliz atı, Fleksor tendon, Ultrasonografi, Tendinitis, Morfolojik ölçüm
Görüntülenme Sayısı:2255 - İndirilme Sayısı: 4020

Bu çalışmada sağlıklı ve tendinitis teşhisi konulan safkan İngiliz atlarının ön ekstremitelerindeki fleksor tendoların ultrasonografik muayeneleri ile normal boyutları ve lezyonlu bölgeler tespit edildi. Musculus flexor digitalis superficialis (MFDS), musculus flexor digitalis profundus (MFDP), Liganentum accessonium (LH) musculus interosseus medius (MİM) tendolarının alan, çevre, uzunluk ve kalınlık ölçümleri yapılarak, bu tendoların fizyolojik sınırlarının belirlenmesi ve lezyonlu tendolarla kıyaslanması amaçlandı. Çalışma materyalini 2-4 yaş arasında 19 adet sağlıklı ve 6 adet tendinitis teşhisi konulan safkan İngiliz atları oluşturdu. Sağlıklı safkan İngiliz atlarında 2. bölgedeki MFDS (0.869 + 0.453), MFDP (1,062 + 0.510) ve LA (1,324 + 0.647) cm2 alan ortalama ölçüm değerleri. Tendinitis teşhisi konulan atlarda yapılan ölçümlerde bölgedeki MFDS (0.625 + 0.181), MFDD (0.830 + 0.285) ve LA (0.687 + 0.220) cm2 alan ortalama ölçüm değerleri bulunmuştur. Her iki grup arasında istatistiki farklılık gözlenmemiştir. Sağlıklı safkan İngiliz atlarında 2. bölgedeki MFDS (1.615 + 0.649) cm, MFDP(1.698 + 0.600), ve LA (2.078 + 0.665) cm olarak uzunluk ortalama ölçüm değerleri, tendinitis teşhisi konulan atlarda ise MFDS (1.213 + 0.335) cm, MFDD (1.303 + 0.160), ve LA (1.413 + 0.349) olarak bulunmuştur. MFDP tendosu ile LA tendosunda uzunluk ölçüm değerleri karşılaştığında iki grup arasında istatistiki farklar gözlenmiştir (p<0.05). Sonuç olarak sağlıklı ve tendinitis teşhisi konulan safkan İngiliz atlarının ön bacaklarındaki fleksor tendoların ultrasonografik muayenelerle morfolojik ölçümleri yapılarak, standart ölçülerinin, tendinitis teşhisi konulan atlarda yapılan ölçüm değerleri ile karşılaştırılarak tartışılmıştır.