pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2018, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 060-064
Gebe Bir Köpekte Unilateral Uterus Torsiyonu
Gökhan Doğruer1, Ayşe Merve Köse1, Ece Koldaş Ürer1, Azime Doğruer2
1Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
2Minik Dost Veteriner Kliniği, Hatay, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Dişi köpek, tek taraflı, uterus torsiyonu
Görüntülenme Sayısı:1601 - İndirilme Sayısı: 2140

Bu olgu sunumu gebe bir köpekte operasyon sezaryende belirlenen unilateral uterus torsiyonunun tanı ve tedavisini tanımlamaktadır. Olgunun materyalini iki gündür devam eden halsizlik, iştahta azalma ve kusma şikayeti olan; 34 kg ağırlığında 1 yaşlı kangal melezi bir köpek oluşturdu. Köpekte hafif bir halsizlik saptandı. Mukoz membranların rengi ve kapillar dolum zamanı, nabız ve solunum sayıları fizyolojik değerlerdeydi. Vücut ısısı 37.5°C’ idi. Vaginal muayenede kahverengi-yeşilimsi mukoid bir akıntı belirlendi. Ölçülen biyokimyasal değerleri fizyolojik sınırlar içerisindeydi. Ultrasonografik muayenede hem canlı hem ölü fötusların olduğu tespit edildi, yarım saat sonra tekrarlanan ikinci USG muayenede ölü fötüs sayısında artış belirlendi bu yüzden sezaryen operasyonuna karar verildi. Sağ kornu uteriden canlı iki erkek bir dişi yavru, sol kornu uteriden iki ölü dişi yavru çıkarıldı. Sol kornu uteride hiperemi, hemoraji ve frajilite ile birlikte bifirkasyon bölgesinin yakınında uzun ekseni boyunca 1800 derece torsiyon belirlendi. Sol kornu uterideki amnion sıvıları normalken chorioallantoik sıvılar hemarojikti. Total ovariyohisterektomi operasyonu yapıldı. Sonuç olarak; uterus torsiyonu olguları halsizlik ve kusma gibi nonspesifik klinik bulgularla ortaya çıkabilir. Tekrarlayan ultrasonografik muayenede ölü yavru sayısının artması durumunda uterus torsiyonu düşünülmelidir. Sunulan olgudaki gibi cerrahi müdahale ile gebe hayvanın hayatı kurtarılabilmektedir.