2018, Cilt 34, Sayı 2, Sayfa(lar) 123-130
Farklı orijinli Holştaynların döl ve süt verimi özellikleri 2. Süt verimi özellikleri
Kürşat Alkoyak1, Orhan ÇETİN2
1Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Çevre faktörleri, Holştayn inek, süt verimi
Görüntülenme Sayısı:2145 - İndirilme Sayısı: 994

Amaç: Bu araştırma, Kırşehir’de bir işletmede yetiştirilen farklı orijinli Holştaynlara ait bazı süt verimi özelliklerinin ve bu özellikler üzerindeki bazı çevre etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın materyalini ABD ve Estonya’dan getirilen Holştayn gebe düveler ve bunların yavrularının verim kayıtları oluşturmuştur. Araştırmada süt verimi özellikleri için 118 Amerika, 145 Estonya orijinli 263 ineğe ait toplam 495 laktasyon verisi incelenmiştir.

Bulgular: İşletmedeki tüm ineklerin laktasyon süresi, gerçek, 2 x 305 gün süt verimi ve kuruda kalma süresi değerleri sırasıyla; 352±3.85 gün, 8986±113 kg, 7004±67.4 kg ve 61.6±0.6 gün; Estonya orijinliler 370.7±10.1 gün, 9034±295 kg, 6738±161 kg ve 60.78±1.37 gün; ABD orijinliler için 296.1±15.1 gün, 8383±441 kg, 7450±240 kg ve 57.87±2.06 gün bulunmuştur. Laktasyon süresinde orijinin (P<0.001) ve laktasyona giriş yaşının (P<0.05); gerçek süt veriminde laktasyon sırasının (P<0.01); 2 x 305 gün süt veriminde orijinin (P<0.001) ve laktasyona giriş yılının (P<0.05); kuruda kalma süresinde ise laktasyon sırasının etkisi önemli (P<0.05)bulunmuştur.

Öneri: Kırşehir bölgesinde daha fazla süt verimi elde etmek için ABD orijinli Holştaynlar, Estonya orijinli Holştaynlara tercih edilebilir.