pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2018, Cilt 34, Sayı 3, Sayfa(lar) 194-200
Elazığ i̇linde hastane çalışanları ve sağlık yüksekokulu öğrencilerinde Toxoplasma gondii yaygınlığının Elisa yöntemi ile belirlenmesi
Sinan İrtegün1, Nazir Dumanlı2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Elazığ, Türkiye
2Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Bişkek, Kırgızistan
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Elazığ, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Toxoplasma gondii, seroprevalans, ELISA, Elazığ
Görüntülenme Sayısı:1638 - İndirilme Sayısı: 707

Amaç: Bu araştırmada Elazığ merkez ve ilçelerinde bulunan beş farklı hastanede çalışan doktor, hemşire ve aşçılar ile stajyer öğrencilerinden oluşan gönüllü grubu arasında toxoplasmosisin varlığı ve yaygınlığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Her biri 25’er kişiden oluşan doktor, hemşire, aşçı ve öğrencilerden toplanan 100 kan örneği anti-T. gondii IgM ve IgG antikorlarının varlığı yönünden ELISA ile incelenmiştir.

Bulgular: Örneklerin 26’sında IgG, 14’ünde ise IgM pozitif bulunmuştur. En yüksek IgG seropozitifliği hemşirelerde (%68) görülmüş, bunu aşçılar (%32) ve doktorlar (%8) izlemiş, stajyer öğrencilerde pozitiflik saptanmamıştır. IgM seropozitifliğinin ise doktor ve öğrenciler (%20) ile aşçı ve hemşireler (%8) şeklinde sıralandığı görülmüştür. Bu meslek gruplarında çiğ et yeme alışkanlığı bulunan ve bulunmayanlarda sırası ile %31.2 ve %23.5 IgG pozitiflik saptanmış, bu oranların kedi besleme alışkanlığı bulunan ve bulunmayanlarda ise %28.3 ve %22.5 olduğu belirlenmiştir. T.gondii’ye karşı 18-25 yaş arası 27 kişiden 1’i, 26-30 yaş arası 23 kişinin 11’i, 31 yaş ve üzeri 50 kişinin 14’ü IgG pozitif bulunmuştur.

Öneriler: Bu araştırmada sağlık çalışanlarından özellikle hemşirelerde T.gondii pozitifliğinin daha yüksek olduğu belirlenmiş ve çiğ et tüketimi ile kedi besleme alışkanlığına sahip gruplarda daha yüksek oranlarda seropozitiflik saptanmıştır.