pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2018, Cilt 34, Sayı 3, Sayfa(lar) 201-203
Bir beyaz leylekte (Ciconia ciconia) Lucilia sericata (Diptera: Calliphoridae) kaynaklı travmatik myiasis olgusu
Mehmet Yaman1, Aykut Zerek1 , Şerife Akküçük2
1MKÜ, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Tayfur Sökmen Kampüs, 31040, Hatay, Türkiye
2MKÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Parazitoloji Anabilim Dalı, Tayfur Sökmen Kampüs, 31040, Hatay, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Beyaz leylek, Lucilia sericata, larvalar
Görüntülenme Sayısı:1649 - İndirilme Sayısı: 562

Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Kliniğine yaralanma şikâyeti ile getirilen bir beyaz leyleğin muayenesinde, sol kanadında açık humerus kırığına ve kırık kemik içerisinde sinek larvalarına rastlandı. Toplanan larvalar, anterior ve posterior stigmalara ve sefalo-faringeal iskeletin morfolojik özelliklerine bakılarak teşhis edildi. Yapılan mikroskobik muayene sonucunda larvaların Lucilia sericata’nın üçüncü dönem larvası olduğu tespit edildi. Literatür bilgilere göre beyaz leyleklerde travmatik miyaz vakaları az görülmektedir. Bu çalışmada Hatay ilinde bir beyaz leylekte L. sericata kaynaklı travmatik miyaz vakası bildirilmiştir.