pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2018, Cilt 34, Sayı 4, Sayfa(lar) 284-289
Düvelerde farklı senkronizasyon yöntemlerinin fetal cinsiyet üzerine etkisinin belirlenmesi
Mehmet Buğra Kıvrak1, İbrahim Aydın2, Ahmet Semacan2, Yusuf Ziya Çakır3
1Cumhuriyet University, Faculty of Veterinary Medicine, Obstetrics and Gynecology, Sivas, Turkey
2Selcuk University, Faculty of Veterinary Medicine, Obstetrics and Gynecology, Konya, Turkey
3Agriculture and Rural Development Support Institution, Mersin, Turkey
Anahtar Sözcükler: Fetal cinsiyet, senkronizasyon, düve
Görüntülenme Sayısı:1336 - İndirilme Sayısı: 603

Amaç: Sunulan çalışma, düvelerde uygulanan farklı senkronizasyon yöntemlerinin fetal cinsiyet üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Düveler (n=120) rastgele 3 gruba ayrılarak birinci grup (n=40) PGF2α, ikinci grup (n=40) ovsynch protokolü, 3. grup (n=40) ise intravajinal progesteron salan bir aygıt kullanılarak senkronize edildi. Gebe düveler takip edilerek buzağıların cinsiyetleri kaydedildi. Bunlara ek olarak daha iyi bir değerlendirme yapabilmek amacıyla bir önceki yıla ait işletme kayıtları alındı.

Bulgular: Birinci gruptaki düvelerde % 42,5 oranında gebelik elde edildi ve bu gebelikler sonrası şekillenen doğumlardan 11’inde erkek, 6’sında dişi buzağı doğdu. İkinci gruptaki düvelerde % 45,0 oranında gebelik elde edildi ve bu gebelikler sonrası şekillenen doğumlardan 7’sinde erkek, 11’inde dişi buzağı doğdu. Üçüncü gruptaki düvelerde ise % 40,0 oranında gebelik elde edildi ve bu gebelikler sonrası şekillenen doğumlardan 8’inde erkek, 8’inde dişi buzağı doğdu. Bir önceki yıla ait işletme kayıtları incelendiğinde gebeliği tespit edilen düvelerden % 48,1’i dişi ve % 51,9’u erkek buzağı doğduğu belirlendi. Gruplar arasında gebelik oranları ve fetal cinsiyet bakımından önemli bir farkın olmadığı tespit edildi (P>0.05). Aynı zamanda bir önceki işletme kayıtlarına göre de fetal cinsiyet bakımından istatistiki olarak bir fark belirlenemedi (P>0.05).

Öneri: Sonuç olarak, düvelerde farklı senkronizasyon yöntemlerinin fetal cinsiyet üzerine etkisinin olmadığı belirlendi. İstatistiksel fark belirlenememesine rağmen sayısal olarak çift doz PGF2α grubunda daha fazla erkek, Ovsynch grubunda ise daha fazla dişi buzağı doğduğu görüldü.