pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2019, Cilt 35, Sayı 3, Sayfa(lar) 170-174
Ankara ilindeki kedi ve köpeklerden dermatofitlerin izolasyonu
Bilge İşlek Selvi1, Murat Yıldırım2
1Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Dermatofitoz, kedi, köpek, izolasyon
Görüntülenme Sayısı:1609 - İndirilme Sayısı: 670

Amaç: Bu çalışmada dermatofitozis yönünden klinik semptom göstermeyen kedi ve köpeklerden Mackenzie tekniğiyle alınan kıl örneklerinden Dermatofitlerin izolasyonu ve identifikasyonunun yapılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, Ankara ilinde 60 adet kedi ve 60 adet köpek olmak üzere, toplam 120 hayvanın diş fırçasıyla tüm gövdeleri taranarak kıl örnekleri alınmıştır. Örnekler direkt mikroskobi amacıyla Potasyum Hidroksit (KOH) kullanılarak ışık mikroskobunda incelenmiştir. Sabouraud dekstroz agar (SDA) ve Dermatofit selektif besiyeri (DTM) de 3 haftalık inkubasyon sonrasında üreyen kolonilerin morfolojilerine göre makroskobik incelenmesi yapılmıştır. Sonrasında üreyen kolonilerin laktofenol pamuk mavisi ve selofan bant yöntemi kullanılarak alınan mikroskobik incelenmesi yapılmıştır.

Bulgular: Örneklerin %27.5’inde olmak üzere, köpeklerden %25 ve kedilerden %30 oranında dermatofit etkeni izole ve identifiye edilmiştir. Etken yönünden değerlendirildiğinde; Microsporum spp. (%16) ve Trichophyton spp. (%10.8) izole edilmiştir. Hayvanların cinsiyetleri yönünden incelendiğinde dişi kedilerde %34.37, erkek kedilerde %25 oranında ve dişi köpeklerde %34.28 erkek köpeklerde %12 oranında dermatofit etkeni izole edilmiştir.

Öneri: Herhangi bir klinik semptom göstermeyen kedi ve köpeklerin deri ve tüylerinde dermatofit etkenlerin potansiyel taşıyıcılığın sıklıkla mevcut olduğu görülmüştür. Zoonoz karakteri nedeniyle kedi ve köpeklerle yakın temasta bulunan hayvan sahiplerinin bu konuda bilgilendirilmelerinin faydalı olacağı düşünülmektedir.