pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2019, Cilt 35, Sayı 4, Sayfa(lar) 230-235
Manda STAT5A geninin 6-9 eksonları arasındaki polimorfizmlerin belirlenmesi
Emsal İbiş1, Metin Erdoğan2
1Department Medical Documentation and Secretarial, Gediz Health Services Vocational School Kutahya University of Health Sciences, Kutahya, Turkey
sup>Department of Medical Biology and Genetics, Faculty of Veterinary Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey
Anahtar Sözcükler: Anadolu Mandası, gen polimorfizmi, SNP, STAT5A
Görüntülenme Sayısı:1106 - İndirilme Sayısı: 622

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Anadolu mandalarında, süt verimini ve süt bileşimini etkileyen STAT5A geninin 6. - 9. ekzonları arasındaki polimorfizmleri belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın materyalini, Afyonkarahisar bölgesinde yetişen 96 adet Anadolu mandasından alınan kan örnekleri oluşturmuştur.

Bulgular: Araştırmada, STAT5A geninin sekizinci ekzonunda g+12221 C>T polimorfizmi tespit edilmiştir.

Öneri: Sinyal transdüseri ve transkripsiyon aktivatörü 5A (STAT5A) geni, süt verimini ve bileşimini etkilediği için, süt hayvanı yetiştiriciliğinde oldukça önemlidir, ayrıca hücre içinde de birçok hayati görevi bulunmaktadır. Bu çalışmada bulunan 8. ekzondaki polimorfizm protein sentezinde ki amino asit diziliminde bir değişikliğe neden olmadığından sessiz bir mutasyon olarak nitelendirilmiştir. Islah çalışmalarının daha verimli yapılabilmesi için, memeli canlılarda süt verimi ve süt kompozisyonu üzerine etkili olan STAT5A geniyle ilgili çalışmaların çoğaltılması önem arz etmektedir.