2020, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 066-071
Konya ve Karaman bölgesinde halk elinde yetiştirilen Kıl keçilerinin süt ve döl verimi
Mehmet Emin Tekin1,Mehmet Arlı2, Şahin Öztürk2, Murat Öğeç3
1Department of Biostatistics, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, Konya, Turkey
2Sheep and Goat Breeders Association, Karaman, Turkey
3Sheep and Goat Breeders Association, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Kıl keçisi, süt verimi, döl verimi, Karaman, Konya
Görüntülenme Sayısı:2046 - İndirilme Sayısı: 783

Amaç: Bu çalışma, Konya ve Karaman bölgesinde halk elinde yetiştirilen Kıl Keçilerinin süt ve döl verimi özelliklerini araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada, süt verimi için 383; döl verimi için, 58044 kayıt kullanılmıştır. Süt verimi özellikleri için 30 gün ara ile 6 kontrol yapılmıştır. Bireysel laktasyon süt verimi, laktasyon eğrisinin altındaki alan hesabı şeklinde hesaplanmıştır. İstatistik analizlerde süt verimi özellikleri için işletme, keçi yaşı ve doğurma tipi faktörlerini içeren doğrusal model; döl verimi özellikleri için Ki kare testi kullanılmıştır.

Bulgular: Laktasyon süresi, günlük süt verimi ve laktasyon süt verimi ortalamaları, sırasıyla, 171,0 gün, 753,7 ml ve 128,9 l bulunmuştur. İncelenen üç özellik üzerine doğurma tipi faktörünün etkisi önemsiz (p>0.05) iken işletme faktörü her üç özelliğe, keçi yaşı faktörü ise günlük süt verimi ve laktasyon süt verimine etkili (p<0.001) bulunmuştur. Doğum oranı %81, İkizlik %9, teke altı keçi başına oğlak verimi 0,88 bulunmuştur. Döl veriminde iller arası ve her ilde yıllar arası fark önemli (p<0.01) bulunmuştur.

Öneri: Sonuç olarak, bölgede yetiştirilen Kıl keçilerinde laktasyon süt verimi ve laktasyon süresi literatürde bildirilen seviyelerin üzerinde; doğum oranı ve oğlak verimi ise düşük bulunmuştur.