pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2020, Cilt 36, Sayı 3, Sayfa(lar) 199-203
Nigella sativa soğuk bası yağının aşı adjuvantı olarak değerlendirilmesi
Uçkun Sait Uçan, Aslı Sakmanoğlu, Ali Uslu, Zafer Sayın, Ecem Oğlakçı Cansoy
Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Microbiology, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Timokionon, adjuvant, ovalbümin, fare
Görüntülenme Sayısı:1012 - İndirilme Sayısı: 354

Amaç: Organik ve bitkisel kökenli, düşük düzeyde toksik olan, daha ucuz ve etkili bir adjuvant geliştirilmesi amacıyla soğuk bası Nigella sativa yağı (SBNSY) ve bu yağın temel bileşenlerinden timokiononun adjuvant potansiyeli incelendi.

Gereç ve Yöntem: SBNSY veya timokionon ile ovalbumin verilerek oluşturulan spesifik antikorların ölçümü değerlendirildi. Swiss albino fareler (n=36) A0 (kontrol), A1 (timokionon), A2 (SBNSY), A3 (içeriği; timokionon miktarında % 10 oranında arttırım sureti ile değiştirilmiş olan SBNSY) ve A4 (ticari adjuvant, Al(OH)3) olmak üzere farklı şekillerde verildi. Etkinin değerlendirilmesi, immünizasyondan sonra ovalbumine karşı oluşan spesifik antikoların I-ELISA ile ölçümü yolu ile ve laboratuvarımızda yapıldı.

Bulgular: Serum ve konjugatın optimal sulandırmaları sırası ile 1/200 ve 1/40.000 olarak bulundu. 450 nm?de okunan ortalama OD değerleri kontrol (A0), A1, A2, A3 ve A4 grupları için sırası ile 0,043 (± 0,002), 0,668 (± 0,074), 0,644 (± 0,018), 0,675 (± 0,066), ve 0,745 (± 0,09) idi.

Öneri: Her üç formulasyon da (A1, A2, A3), kontrol grubuna göre ovalbumine karşı sıvısal immün yanıtın oluşturulmasında ticari adjuvant (A4) formulasyonu kadar etkili bulundu (p > 0,05). Farede, bu çalışmada denenen her bir Nigella sativa temelli adjuvant adayının potansiyel olarak Al(OH)3?e alternatif olabileceği kanaatine varıldı.