pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2020, Cilt 36, Sayı 3, Sayfa(lar) 242-247
Bir köpekte gastrik intestinal metaplazi
Tuğçe Baş1, Gülsüm Boran Çayırlı2, Mahmut Ok1, Mustafa Arıcan2
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Köpek, kusma, kronik gastrit, intestinal reflü, intestinal metaplazi
Görüntülenme Sayısı:919 - İndirilme Sayısı: 342

Olgunun materyalini, iştah kaybı, durgunluk, kilo kaybı, intermittan karakterde ishal ve 6 aydır tedaviye yanıt vermeyen kusma şikayetleri ile veteriner fakültesi hayvan hastanesine gelen 12 yaşlı erkek Maltese Terrier ırkı bir köpek oluşturdu. Klinik muayene, laboratuvar analizleri, ultrason muayenesi, endoskopik muayene, radyolojik muayene, deneysel laparotomi ve histopatolojik inceleme sonucunda intestinal metaplazi tanısı konuldu. Köpeğe medikal tedavi olarak; kronik gastrit tedavisi uygulandı. Bu amaçla intravenöz 0.9% NaCl ve 5% dekstroz solüsyonları, vitamin ve aminoasit, maropitant, ranitidin, sukralfate, ve Seftriakson 2 hafta süreyle kullanıldı. 2 hafta süreyle uygulanan medikal tedaviye cevap alınmadığı görüldü ve operasyona sevk edildi. Pylorik antrumdan 1-1,5 cm ebatında biyopsi materyali alındı. Alınan biyopsi örneğinin histopatolojik incelenmesi sonucunda intestinal metapilazi tanısı konuldu. Operatif müdahale sonrası oral gıda alımı engellendi ve 10 gün parenteral besleme yapıldı. Post-operatif dönem 30. gün aynı semptomların azalarak devam ettiği gözlendi. Köpeklerin tedaviye cevap veremeyen kronik kusmalarında gastrik intestinal metaplazinin etkili olduğu saptandı. Hastalığın teşhisinde özellikle endoskopik muayene önemli katkı sağlamakla birlikte lezyonunun tipini ve etiyolojisinde histopatolojik muayene daha güvenilir olduğu kanısına varıldı.