pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2020, Cilt 36, Sayı 5, Sayfa(lar) 122-125
Gıda güvenliği perspektifinde COVID-19 pandemisi
Alper Baran1, Mehmet Cemal Adıgüzel2
1Atatürk University, Erzurum Vocational School, Department of Food Quality Control and Analysis, Erzurum, Turkey
2Atatürk University, Veterinary Faculty, Department of Microbiology, Erzurum, Turkey
Anahtar Sözcükler: COVID-19, gıda güvenliği, risk değerlendirmesi
Görüntülenme Sayısı:1456 - İndirilme Sayısı: 532

?Yeni koronavirüs hastalığı 2019? olarak da bilinen COVID- 19, resmen ?SARS-CoV-2? olarak adlandırılan solunum yolu hastalığıdır. 5 Ağustos 2020 itibariyle dünya üzerinde 18,4 million onaylanmış vaka ve 692.000 ölüm ile pandemiye sebep olmuştur. Covid 19 dünya genelinde artan vaka sayları ile birlikte panik ve karantina sonuçlarına bağlı olarak ekonomik ve insan aktiviteleri üzerine olumsuz etkiler doğurmuştur. Bu etkilerin hissedildiği en nemli konulardan biri de gıda güvenliğidir. Her ne kadar bulaşmanın klasik olarak enfekte bireylerin öksürme veya hapşırma esnasında havaya saçılan aeroseller içerindeki virüslerin alınması ile gerçekleştiği bilinse de virüsün ambalajlı ve/veya ambalajsız gıdalar üzerinde taşınabileceği dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Nitekim yetkili otoriteler bunu göz ardı etmeyerek gıda güvenliğinin sağlanmasında bir takım öneri ve tavsiyelerin bulunduğu raporları güncel olarak hazırlamaktadırlar. Bu bağlamda mevcut derlemede COVID-19?un bulaşması, gıdalardaki varlığı ve dekontaminasyonuna dair mevcut bilgiler ele alınmıştır.