pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2020, Cilt 36, Sayı 5, Sayfa(lar) 011-016
Modern çağın sorunu: Covid-19
Hatice Pelin Aslım, Irmak Dik, Rüveyde Gülbahçe, Oya Bulut
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Virolojii Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Coronavirus, Covid-19, pandemi
Görüntülenme Sayısı:1529 - İndirilme Sayısı: 575

Coronaviruslar zarflı, pozitif iplikçikli RNA viruslarıdır. İnsanlarda ve hayvanlarda, respiratuar, enterik, hepatik ve nörolojik birçok hastalığa neden olabilirler. İnsanlarda çoğunlukla Alfa ve Beta genusunda yer alan coronavirus tipleri görülmektedir. İnsan Coronavirusları (HCoV) ilk defa 1960?lı yıllarda tanımlanmıştır. Daha sonra bu virusların sebep olduğu ağır seyirli MERS-CoV, SARS-CoV isimli salgınlarda yapmıştır. Son olarak, Aralık 2019 tarihinde Çin?in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde başlayıp tüm dünyaya yayılan yeni (novel) Coronavirus enfeksiyonları (2019-nCoV, daha yeni tanımlarıyla SARS-CoV2 veya COVID-19) bildirilmiştir. Günümüze kadar görülen diğer coronavirus enfeksiyonlarının aksine bu yeni coronavirus enfeksiyonu çok hızlı bir yayılım göstererek tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Bu derlemede çok kısa süre içerisinde pandemiye dönüşen Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili önemli ve güncel bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.