pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2020, Cilt 36, Sayı 5, Sayfa(lar) 030-040
COVID-19 için tanısal yaklaşımlar
İlke Karayel Hacıoğlu
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: COVID-19, RT-PCR, teşhis, SARS-CoV-2
Görüntülenme Sayısı:1494 - İndirilme Sayısı: 501

Coronavirus hastalığı-2019 (COVID-19), Aralık 2019'da Çin'in Hubei Eyaletinde ortaya çıkmış ve tüm dünyaya yayılmıştır. Hastalığın etkeni olan SARS-CoV-2'nin hızlı ve doğru laboratuvar testleri tespit edilebilmesi erken tanı, hızlı raporlama, karantina tedbirlerinin alınması, erken tedavinin uygulanması ve bulaşma yolunun kesilmesinde önem arz etmektedir. COVID-19 hastalarında gözlenen semptomlar spesifik semptomlar olmadığı için kesin tanıda bunlardan yararlanılamamaktadır. Günümüzde, COVID-19 tanısı, RTPCR, serolojik testler ve bilgisayarlı tomografi ile yapılmaktadır, ayrıca LAMP, RT-LAMP, CRISPR vb. gibi alternatif teknolojiler de geliştirme aşamasındadır ve yakın zamanda COVID-19 tanısında kullanılacağı düşünülmektedir. Bu derlemede, SARS-CoV-2 tanısı amacıyla örnek toplama, kullanılan nükleik asit testleri, serolojik testler ve bilgisayarlı tomografi yanı sıra alternatif teknikler hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır. COVID-19?un dünya çapındaki yayılımı göz önüne alındığında, hızlı, güvenilir ve ucuz alternatif tanı testlerinin de geliştirilmesine acil ihtiyaç duyulmaktadır ve bu yöntemlerin geliştirilmesi gelecekteki salgınları önlemek açısından da faydalı olacaktır.