pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2020, Cilt 36, Sayı 4, Sayfa(lar) 306-311
Damızlıkta kullanılma yaşı uzamış olan düvelerde tohumlama sonrası uygulanan karprofenin gebe kalma oranı üzerine etkisi
Fatma Satılmış, Hasan Alkan, Ömer Faruk Yeşilkaya, Muhammed Furkan Çiftçi, Hüseyin Erdem
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Karprofen, fertilite, düve
Görüntülenme Sayısı:836 - İndirilme Sayısı: 301

Amaç: Sunulan çalışma, damızlıkta kullanılma yaşı uzamış olan düvelere tohumlama sonrası karprofen uygulamasının gebe kalma oranı üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın hayvan materyalini; >3 kez tohumlandığı halde gebe kalmamış, östrüs siklusları düzenli, 18 ay ve üzeri yaşta ve vücut kondisyon skoru ≥3,50 olan 156 baş Simental ve Esmer ırkı düve oluşturdu. Rektal palpasyon ve real-time ultrason ile yapılan muayenelerde ovaryumlarında korpus luteum belirlenen; ovidukt, uterus, serviks, vagina ve vulvada herhangi bir patolojik sorun tespit edilmeyen düvelere PGF2α kas içi enjeksiyonu uygulandı. Prostaglandin F2α uygulaması sonrası ikinci ve üçüncü günde östrüs gösteren düvelere suni tohumlama yapıldı (0. gün). Tohumlanan düveler 2 deneme grubuna ayrıldı. Karprofen -13 (Kr-13) grubu düvelere 13. günde Karprofen -14 (Kr-14) grubu düvelere ise 14. günde deri altı karprofen enjeksiyonu yapıldı. Her iki deneme grubunun kontrol grublarını oluşturan düvelere ise herhangi bir uygulama yapılmadı. Gebelik muayeneleri ortalama 30. günde real time ultrason ile yapıldı.

Bulgular: Gebe kalma oranları 13. gün deneme ve kontrol grubunda sırasıyla %46,80 ve 47,36; 14. gün deneme ve kontrol grubunda ise %37,14 ve 47,22 olarak belirlenmiştir (p>0,05).

Öneri: Sonuç olarak damızlıkta kullanılma yaşı uzamış düvelerde tohumlama sonrası 13 veya 14. günde karprofen uygulamasının gebelik oranını artırmadığı tespit edilmiştir.