pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2020, Cilt 36, Sayı 4, Sayfa(lar) 324-330
Koyunlara interferon alfa uygulamasının sitokinler üzerine etkisi
Devran Coşkun4, Merve İder2, Mustafa Sedat Arslan3, Rahmi Canbar4, Enver Yazar4
1Siirt University, Veterinary Faculty, Department of Pharmacology and Toxicology, Siirt, Turkey
2Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Internal Medicine, Konya, Turkey
3Selcuk University, Veterinary Faculty, Prof. Dr. Hümeyra Özgen Research and Application Farm, Konya, Turkey
4Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Pharmacology and Toxicology, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Koyun, interferon, sitokinler, hemogram, kan gazlar
Görüntülenme Sayısı:1001 - İndirilme Sayısı: 389

Amaç: Bu çalışmanın temel amacı, sağlıklı koyunlara parenteral rekombinant insan interferon (rHuIFN)-?2a uygulamasının serum tümör nekroz faktör (TNF)-?, interlöykin (IL)-6 ve IL-10 seviyeleri üzerindeki etkisini belirlemektir. Ayrıca sağlıklı koyunlarda temel fizyolojik parametreler (vücut ısısı, nabız, solunum hızı), hemogram ve kan gazı parametrelerine etkisini tespit etmektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 10 Merinos koyuna 9.000.000 IU rHuIFN-?2a deri altı yolla uygulandı. Kan örnekleri uygulamadan önce (0 saat) ve sonra 4, 8, 12, 24, 48, 72, 96 ve 120 saatlerde alındı. Aynı örnekleme zamanlarında vücut ısısı, nabız ve solunum hızı da belirlendi. Serum örneklerinden koyun spesifik TNF-??, IL-6 ve IL-10 seviyeleri ELISA okuyucu ile ölçüldü. Hemogram ve kan gazı parametreleri sırasıyla tam kan hücresi sayım cihazı ve kan gazı analiz cihazında ölçüldü.

Bulgular: rHuIFN-?2a uygulaması sonrasında TNF-? ve IL-10 konsantrasyonları 96. saatte pik düzeye (p<0.05) ulaşırken, IL-6 konsantrasyonunda istatistiksel olarak anlamlı değişim belirlenmedi (p>0.05). Ayrıca vücut ısısı ve pO2 düzeylerinde geçici artışlar (p<0.05) belirlenirken, potasyum ve iyonize kalsiyum seviyelerinde düşmeler (p<0.05) belirlendi. Nabız, akyuvar sayımı, pH, base(ecf) ve sodyum değerlerinde ise istatistiki dalgalanmalar (p<0.05) tespit edildi.

Öneri: Koyunlara rHuIFN-?2a uygulamasının immünolojik etkiler gösterebileceği, genel olarak güvenli kabul edilebileceği ve tedavide kullanım için düşünülebileceği ifade edilebilir.