pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2021, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 009-015
Sığırlarda oosit eldesi ve farklı kalitedeki oositlerin maturasyon oranlarının karşılaştırılması
Fatma Satılmış, Mehmet Güler
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Sığır, oosit kalitesi, maturasyon
Görüntülenme Sayısı:958 - İndirilme Sayısı: 375

Amaç: Sunulan çalışmanın amacı; in vitro embriyo üretimi amacıyla mezbahadan temin edilen sığır ovaryumlarından elde edilen oosit sayı ve kalitesinin belirlenmesi ve farklı kalitedeki oositlerin maturasyon oranı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla 370 ovaryum 100.000 IU penicilinstreptomisin içeren %0,9 izotonik sodyum klorür içerisinde 2-4 saatte laboratuvara getirildi. Ovaryumların 40 tanesi kistve adezyon sebebiyle çalışmada kullanılmadı. Geriye kalan 330 ovaryumdan aspirasyon yöntemiyle 1894 adet oosit elde edildi. Elde edilen oositlerin kalitesi sitoplazma yoğunluğu ve oosit çevresindeki kumulus hücrelerinin dağılımına göre A, B, C ve D kalite olarak değerlendirildi. Bunların A ve B kalite olan 1384 adeti ticari bir maturasyon medyumu ile (BO-IVM, Bioscience, UK) 38,8°C?de %5,5 CO2?li ortamda atmosferik O2 ile 24 saat maturasyona bırakıldı.

Bulgular: Aspirasyon yöntemiyle 800 adet A, 584 adet B, 450 adet C ve 60 adet D kalite olmak üzere toplam 1894 adet oosit elde edildi. Ovaryum başına ise 2,42 adet A, 1,76 adet B, 1,36 adet C ve 0,18 adet D kalite oosit düştüğü tespit edildi. Maturasyon için sadece A ve B kalitede olan oositler kullanıldı. Bunların maturasyon oranları değerlendirildiğinde A kalite oositlerde %90,3 ve B kalite oositlerde ise %83,3 olarak belirlendi (p?0,01). Çalışmanın toplam maturasyon oranı ise %87,4 olarak tespit edildi.

Öneri: Sonuç olarak maturasyon oranlarının oosit kalitesine göre değiştiği ve kalitenin düşmesi ile maturasyon oranlarının azaldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle maturasyon öncesi oosit kalitesinin değerlendirilmesinin gerekli olduğu kanısına varılmıştır.