pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2021, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 055-061
Kedi enfeksiyöz peritonitisinin immünohistokimyasal ve histopatolojik yöntemlerle teşhisi: Diagnostik yaklaşıma dayalı bir olgu sunumu
Mehmet Burak Ateş, Gökhan Akçakavak, Zeynep Çelik, Özgür Özdemir
Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Pathology, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Koronavirüs, peritonit, kuru FİP, piyogranülom, kedi
Görüntülenme Sayısı:369 - İndirilme Sayısı: 222

Bu çalışmada, 6 aylık, tekir bir erkek kedide histopatolojik ve immünohistokimyasal (IHC) yöntemlerle kedi enfeksiyöz peritonit (FIP) vakası, tanımlanmıştır. Yapılan nekropside, karın boşluğunda önemli miktarda sarı renkli bir sıvı birikimi ile karaciğer, bağırsak serozası ve peritonda granüler tarzda fibrinöz bir eksüdat görüldü. Mikroskobik olarak bağırsakların tunika serosa tabakasındaki küçük ve orta çaplı damarların etrafında yoğun olarak makrofaj, lenfosit ve plazma hücrelerinden oluşan yangısel hücre infiltrasyonu ve fibrin eksüdasyonu belirlendi. Karaciğerde ise paranşime yayılmış, çeşitli boyutlarda nekrozlu veya nekrozsuz birçok granülomatöz odak bulundu. Methyl green pyronin boyamasında, plazma hücrelerinin, lezyonlarda bulunan inflamatuar hücrelerin çoğunluğunu oluşturduğu tespit edildi. Etkene karşı spesifik antikorlarla yapılan IHC boyamasında, bağırsakların serosa tabakasındaki granülomatöz lezyonlarda ve daha az sıklıkla lamina propriadaki mononükleer hücrelerin sitoplazmasında immünopozitivite elde edildi. Karaciğerde ise hem granülom hem de piyogranülomların etrafındaki makrofajların sitoplazmasında immünoreaktivite belirlendi. Tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde bu FIP olgusunun kuru form olarak başlayıp terminal dönemde ıslak forma dönüştüğü sonucuna varıldı.