2021, Cilt 37, Sayı 2, Sayfa(lar) 062-070
Bıldırcın (Coturnix coturnix japonica ) yemine büyüme destekleyicisi olarak artan oranda nane yağı (Mentha piperita) ilavesinin karaciğer histolojisine etkilerinin ışık mikroskobik incelenmesi
Mustafa Ünal Boyraz1, Muhammet Bahaeddin Dörtbudak2, Besime Daş3, Akın Yiğin4, Mehmet Şevki Çadırcı5, Aydın Daş6
1Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
2Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Bingöl, Türkiye
3Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
4Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
5Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
6Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Nane yağı, Bıldırcın karaciğer histolojisi, karaciğer yağlanması
Görüntülenme Sayısı:1588 - İndirilme Sayısı: 627

Amaç: Bu çalışmada Japon bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) rasyonuna nane yağı eklenerek karaciğer üzerine histopatolojik etkileri ışık mikroskobu ile incelenerek gelecekteki benzer çalışmalara ışık tutması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada rasyonlarına artan oranda nane yağı ilave edilen, 10 günlük, 40 adet Japon bıldırcını kullanıldı. Her birinde 5 erkek 5 dişi olacak şekilde 10?ar civcivlik 4 gruba ayrıldı, Gruplar; rasyonlarına izokalorik ve izonitrojenik olacak şekilde, kontrol grubu %0.3 ayçiçek yağı (AY)+%0.0 nane yağı (NY), diğer üç grup; %0.2(AY)+ %0.1(NY); %0.1(AY)+%0.2(NY) ve %0.0(AY)+%0.3 (NY) ad libitum ilave edilerek düzenlendi. Kesim sonrası, karaciğerden rutin doku takibi ile hazırlanan parafin bloklardan, rotary mikrotomla kesitler alındı. Hematoksilen-Eozin ile boyanan preparatlar ışık mikroskobunda incelendi.

Bulgular: Karaciğerde septum interlobaris ile bölünen lobcuk yapısı görülmedi. Az miktarda inter lobuler intersitisyum ve buna bağlı olarak, bilinenin aksine, hepatik lopçuklarda birarada olması beklenen, üçlü yapı(trias hepatica) dağınıktı. Rasyonda artan yağ oranına paralel olarak basit hepatosteatoz meydana geldiği görüldü.

Öneri: Antimikrobiyal ve immunmodülatör etkisiyle sağlıklı bir yetiştiricilik imkanı sunmasının yanı sıra protein sentezi ve yemden yararlanmayı arttırarak verimin yükseltilmesine katkı sağlayan nane yağının sayılan bu olumlu özelliklerinden istifade edilebilmesi için uygun dozda verilmesi gerektiği görülmüştür.