pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2021, Cilt 37, Sayı 3, Sayfa(lar) 186-192
Depolamada sıvı nitrojene bir alternatif olarak -152°C ultra dondurucuların kullanımının araştırılması
Israa Mahmoud Almahad, Mehmet Borga Tırpan
1Ankara University, Veterinary Faculty, Department of Reproduction and Artificial Insemination, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Boğa sperması, depolama, -152°C derin dondurucu
Görüntülenme Sayısı:508 - İndirilme Sayısı: 193

Amaç: Bu çalışmanın amacı, dondurulmuş spermanın -152 °C derin dondurucuda sıvı azot içinde depolanmasının geleneksel yöntemlerde kullanılan depolama yöntemine alternatif bir çözüm olup olmayacağının araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Farklı günlerde iki boğadan toplam 80 payet toplandı. Aynı günde toplanan spermalar kontrol ve deney grubu olmak üzere iki farklı gruba ayrıldı. Çalışmanın deney grubunu bir hafta boyunca -152 °C'de saklanan spermalar oluştururken, kontrol grubunu ise geleneksel şekilde -196 °C'de saklanmış spermalar oluşturdu Deney süresinin sonunda donmuş spermalar, 30 saniye boyunca 37 °C su banyosunda çözdürüldü. Sonra CASA sistemi kullanılarak spermanın hareket parametreleri ve morfolojik özelikleri incelendi.

Bulgular: CASA sistemi kullanılarak yapılan değerlendirmenin sonucunda, -196 °C'de dondurulmuş ve saklanmış spermanın hareketi ve ilerleme hareketi (%69.66, %37.61) -152 °C'de (% 54.54,% 28.72) saklanan değerlerden daha yüksek bulundu (p <0.001). Hiperaktiviteye sahip spermaların yüzdesi -196 ve -152 gruplarında sırasıyla % 30.79 ve % 25.61 (p<0.05) olarak saptandı. Kinetik (hareket) değerler arasında istatistiksel bir fark olmadığı ve sayısal değerlere yakın olduğu görüldü (p>0.05). Anormal sperma oranı göz önüne alındığında, sıvı nitrojende saklanan spermlar için %32 ve -152°C'de buzdolabında saklanan spermanın %45 olduğu saptandı (p <0.001).

Öneri: Sperma değerlendirilmesinden sonra alınan verilerin istatistiksel analizi sonucunda, -152°C derin dondurucuda saklanan spermaların çözüm sonu spermatolojik parametrelerinin kabul edilebilir aralıklarda olduğu saptandı.