pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2021, Cilt 37, Sayı 4, Sayfa(lar) 225-234
Koyunlarda 3 tesla MRG kullanılarak corpus callosum?un cinsiyet açısından incelenmesi
Sedat Aydoğdu1, Emrullah Eken1, Mustafa Koplay2
1Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Anatomy, Konya, Turkey
2Selcuk University, Medicine Faculty, Department of Radiology Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Beyin, corpus callosum, koyun, manyetik rezonans görüntüleme
Görüntülenme Sayısı:376 - İndirilme Sayısı: 186

Amaç: Bu çalışmada formaldehit ile tespit edilmiş koyun beyninden 3T Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ile elde edilen yüksek çözünürlükteki görüntüler kullanılarak, corpus callosum?un cinsiyet açısından morfolojik ve morfometrik farklılıklarını ortaya koymak amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada formaldehit ile tespit edilmiş erişkin, sağlıklı ve herhangi bir anomalisi bulunmayan 9 adet dişi ve 9 adet erkek olmak üzere toplam 18 adet Akkaraman koyun beyni kullanıldı. Koyun beynindeki morfometrik ölçümler 3T MRG?den elde edilen T2 ağırlıklı görüntülerde gerçekleştirildi. İlk önce MIMICS programında corpus callosum?un kesit yüzey alanı hesaplandı. Morfometrik ölçümlerden önce MRcronGL programında DICOM formatındaki görüntüler NIfTI formatına dönüştürüldü. Daha sonra ITK-SNAP programında standart şablon kullanılarak görüntülerin normalizasyonu yapıldı. Normalizasyonu gerçekleştirilen görüntüler ITK-SNAP programında açılarak genu corporis callosi, truncus corporis callosi ve splenium corporis callosi?de morfometrik ölçümler gerçekleştirildi.

Bulgular: Koyunlarda truncus corporis callosi?nin venticulus lateralis?in tavanını oluşturduğu alt yüzeyinin köpek ve kediye göre daha içbükey; insan, at ve tavşana göre ise daha düz olduğu tespit edildi. Corpus callosum uzunluğu, corpus callosum yüzey alanı, genu corporis callosi genişliği, truncus corporis callosi genişliği ve splenium corporis callosi genişliği?nde cinsiyet açısından fark tespit edilmedi. Corpus callosum yüzey alanı ile beyin ağırlığı ve hacmi arasındaki oranda benzer şekilde cinsiyet açısından fark gözlenmedi. Ancak yüzey alanı ile hacim arasındaki oranın insanlar ve diğer memelilerde yapılan araştırmalarda bu parametrede sıklıkla karşılaşılan farka çok yakın olduğu gözlendi.

Öneri: Bu çalışmada sağlıklı koyun beyinlerinden elde edilen bulguların sinirbilimi çalışmalarında koyunlarda oluşturulan nörodejeneratif hastalık modellerinde ve deneysel çalışmalarda kullanılabileceği düşünülmektedir.