2021, Cilt 37, Sayı 4, Sayfa(lar) 296-302
Sivas ilinde laktasyon dönemindeki Kangal Akkaraman, Texel ve Île De France koyunlarında bazı hematolojik ve serum biyokimyasal değişkenlerin karşılaştırılması
Mehmet Ekici1, Abdurrahman Takcı2, Mehmet Buğra Kıvrak2
1Sivas Cumhuriyet University, Veterinary Faculty, Department of Physiology, Sivas, Turkey
1Sivas Cumhuriyet University, Veterinary Faculty, Department of Obstetrics and Gynaecology, Sivas, Turkey
Anahtar Sözcükler: Biyokimya ve Hematoloji, Koyun, Île de France, Kangal Akkaraman, Texel
Görüntülenme Sayısı:791 - İndirilme Sayısı: 225

Amaç: Bu çalışmada Sivas ili sınırları içerisinde laktasyon dönemindeki Kangal Akkaraman, Texel ve Île de France koyun ırklarında bazı hematolojik ve biyokimyasal değişkenlerin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada klinik olarak sağlıklı, gebe olmayan ve laktasyondaki (40-60 gün) üç ırktan (Kangal Akkaraman = 40, Texel = 40, Île de France = 40) toplam 120 koyun kullanıldı. Hematolojik ve biyokimyasal değişkenlerin analizi otomatik sayma cihazı ve otoanalizör cihazı ile gerçekleştirildi.

Bulgular: Üç koyun ırkında WBC, Hb, MCHC, MPV düzeylerinde anlamlı fark yoktu (p>0.05). Kangal Akkaraman koyunda RBC değeri diğerlerinden daha yüksekti (p<0.05). PCV değerleri Kangal Akkaraman ve Texel koyunlarında Île de France koyunlarından daha yüksekti (p<0.05). MCV ve MCH değerleri Kangal Akkaraman ve Île de France koyunlarında Texel koyunlarından daha düşüktü (p<0.05). Kangal Akkaraman koyunlarında PLT ve RDW değerleri daha yüksek olmasına rağmen (p<0.05), PDW değeri diğerlerine göre daha düşüktü (p<0.05). Texel koyunlarında serum glikoz seviyesi diğerlerine göre daha düşüktü (p<0.01). Serum total kolesterol, trigliserid, AST, ALT, albümin/globulin oranı ve Mg düzeylerinde üç koyun ırkı arasında fark yoktu (p>0.05). Kangal Akkaraman koyunlarında serum total protein, albümin, globulin ve P düzeyleri diğerlerinden daha yüksekti (p<0.05), buna karşın serum Ca düzeyleri diğerlerine göre daha düşüktü (p<0.05).

Öneri: Bu sonuçlar Sivas ilinde yetiştirilen bu üç koyun ırkı için referans değer oluşturabilir, hastalıklarının tanı ve prognozu hakkında bilgi verebilir ve gelecekdeki araştırmalara temel oluşturmaya yardımcı olabilir.