pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2021, Cilt 37, Sayı 4, Sayfa(lar) 303-312
Avrupa Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Birliği'nin (EAEVE) güncel parametreleri çerçevesinde Türkiye'de veteriner hekimliği eğitiminde akreditasyon uygulamalarına bir örnek
Nigar Yerlikaya1, Özgül Küçükaslan2
1Ankara University, Veterinary Faculty, Department of Veterinary History and Deontology, Ankara, Turkey
2
Anahtar Sözcükler: Akreditasyon, AÜVF, EAEVE, ESEVT, kalite, Türkiye, veteriner hekimliği öğretimi
Görüntülenme Sayısı:603 - İndirilme Sayısı: 155

Amaç: Yükseköğretim kurumlarında kalite parametreleri akreditasyon standartlarıyla belirlenmektedir. Ülkemizde uluslararası akreditasyon süreçleri EAEVE tarafından yürütülmektedir. Çalışmada Aralık 2020 itibariyle Türkiye'deki veteriner fakültelerinin güncel akreditasyon durumları değerlendirilmiştir. Ek olarak, Türkiye'den örnek olması açısından Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinin (AÜVF) güncel akreditasyon durumu Avrupa Veteriner Hekimliği Eğitimi Değerlendirme Sistemi (ESEVT) ve 2019 Standart Operasyon Prosedürleri (SOP) bağlamında incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Araştırma kapsamında Türkiye'deki veteriner fakültelerinin akreditasyon durumları incelenmiştir. AÜVF'nin verileri EAEVE'nin güncel 2019 SOP kriterleri bağlamında değerlendirilmiş; fakülte 22 ana göstergenin yedisi açısından yetersiz bulunmuştur. AÜVF'nin son üç yılının verilerinin hesaplanmasında ESEVT tarafından sağlanan Excel dosyası kullanılmıştır.

Bulgular: Aralık 2020 itibarıyla EAEVE üyesi 101 veteriner fakültesinden 27'si tam akredite durumdadır. Türkiye'de EAEVE üyesi 13 veteriner fakültesinden üçü onaylanmış (approval) statüdedir. AÜVF'nin EAEVE'ye ilk üye olan ve approval fakülte olduğu tespit edilmiştir. Türkiye'den bir örnek olarak AÜVF'nin güncel akreditasyon verileri dünyadaki tam akredite veteriner fakülteleri ile karşılaştırıldığında güçlü ve zayıf yönleri olduğu tespit edilmiştir.

Öneri: Araştırma EAEVE'nin akreditasyon süreçlerinde güncel kalite taahhütleri bağlamında (2020) Türkiye'de yapılan ilk çalışma olma özelliğinden dolayı özgün niteliğe sahiptir. Sonuç olarak, Türkiye'deki tüm veteriner fakültelerinin veteriner hekimliği eğitim öğretiminde uluslararası standardizasyonun sağlanması için akreditasyon süreçlerini yakından takip etmelerinin ve değişen kriterlere göre yeni çalışmaların yapılmasının önemli olduğu düşünülmektedir.