2023, Cilt 39, Sayı 3, Sayfa(lar) 114-123
Farklı yetiştirme sistemlerinin Amerikan Bronz hindilerinde büyüme ve besi performansına etkisi
Emre Arslan, Orhan Cetin
Selçuk University, Veterinary Faculty, Department of Animal Science, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Amerikan bronz, besi performansı, büyüme, yetiştirme sistemi, hindi
Görüntülenme Sayısı:1016 - İndirilme Sayısı: 391

Amaç: Bu çalışma farklı yetiştirme koşullarında Amerikan bronz hindilerinin büyüme ve besi performanslarına etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada toplamda 123 hayvana ait veriler incelendi. Çıkım ağırlığı ölçülen palazlar ilk 10 hafta birlikte yetiştirildikten sonra deneme gruplarına ayrıldı. Birinci grup kesif yem ile ad-libitium beslenmiştir. Mera grupları yarı entansif ve ekstansif yetiştirme sistemdir. Yarı entansif grup, entansif grubun tüketmesi gereken kesif yemin %75 oranında ksııtlanmış beslemeye tabi tutuldu. Ekstansif yetiştirme sistemindeki hindi sürüsü ise entansif besleme grubundaki hindilerin tüketmesi gereken yemin %50 oranında kısıtlandırılmış oranında beslendiler. Mera grupları meradan 09:00-17:00 saatleri arasında faydalandı. Bu yetiştirme şartlarında 10-32 haftalık yaş döneminde yetiştirilerek iki haftada bir düzenli tartım ve ölçümler yapılarak, hindilere ait büyüme ve besi performansları incelendi.

Bulgular: Hindilerin 32 haftalık canlı ağırlıkları entansif, yarı entansif ve ekstansif sistemlerde sırasıyla dişilerde 4.60-4.70 ve 4.52 kg, erkeklerde 7.58-7.79 ve 6.71 kg olarak bulundu. Yetiştirme sisteminin etkisi erkeklerde 12-32. haftalarda anlamlı iken, dişilerde 14-28. haftalarda gruplar arasında fark (p<0.05) tespit edildi.

Öneri: İncelenen tüm parametreler değerlendirildiğinde, Amerikan bronz hindilerin mera koşullarına elverişli bir ırk olduğu söylenebilir. Çalışma gruplarının canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma değerleri esas alındığında, bu ırk için kaliteli meralar sağlandığında 32 haftadan daha uzun sürede de büyümesini devam ettirebileceği görüldü.