2024, Cilt 40, Sayı 1, Sayfa(lar) 034-040
Kınalı Kekliklerde (Alectoris chukar) damızlık yaşının yumurta kalitesi, kuluçka performansı ve civciv kalitesine etkisi
Mustafa Cam1, Mahmut Samil Samli2, Zahit Kutalmis Kaya31, Halil Harman4, Abdullah Bilir4, Kemal Kirikci1
1Selcuk University, Faculty of Veterinary Medicine, Animal Science Department, 42003, Konya, Türkiye
2Mustafa Kemal University, Faculty of Veterinary Medicine, Animal Science Department, 31000, Hatay, Türkiye
3Necmettin Erbakan University, Konya Eregli Kemal Akman Vocational School, Department of Plant and Animal Production, 42320, Konya, Türkiye
4Bahri Dagdas International Agricultural Research Institute, 42020, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Tona skoru, ebeveyn yaşı, kuluçka randımanı, haugh birimi
Görüntülenme Sayısı:877 - İndirilme Sayısı: 211

Amaç: Bu çalışma, kınalı kekliklerde farklı ebeveyn yaşların yumurta kalite özellikleri, kuluçka performansı ve civciv kalitesi üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlamıştır.

Gereç ve Yöntem: Farklı yaştaki kınalı keklik sürülerinden elde edilen toplam 510 yumurta, keklik yaşının kuluçka performansı, yumurta kalite özellikleri ve civciv kalitesi üzerindeki etkilerini belirlemek için kullanılmıştır. Her yaş grubundan (1, 2 ve 3 yaş) günlük olarak toplanan 20 yumurta iç kalite özellikleri açısından değerlendirilmiştir. Her yaş grubu için toplam 150 yumurta kuluçka makinesine yerleştirilmiştir. Kuluçkadan sonra, kuluçka performansını ve embriyonik ölüm oranlarını belirlemek için yumurtalar kırılmıştır. Kuluçkadan çıkan günlük civcivler civciv kalite özelliklerini belirlemek için puanlanmıştır.

Bulgular: Yumurtaların iç kalite özellikleri farklı yetiştirme yaşlarından istatistiksel olarak etkilenmemiştir. Farklı ebeveyn yaşı kuluçka randımanı, erken ve orta embriyonik ölümleri etkilememiş, geç embriyonik ölüm ve döllülük oranı ise keklik yaşından etkilenmiştir. Değerlendirilen civciv kalite özellikleri farklı ebeveyn yaşından etkilenmiştir.

Öneri: Yaşla birlikte azalan döllülük oranına rağmen, bu çalışmanın sonuçları optimum civciv kalitesi için 3 yaşlı kınalı keklik yumurtalarının kuluçkalanmasını ve damızlık kınalı kekliklerin 3 yaşına kadar yetiştirilebileceği önermektedir.