2024, Cilt 40, Sayı 2, Sayfa(lar) 058-065
İn Vitro Embriyo Gelişiminde Ergotiyonin ve Kuersetin İlavesinin Etkisi
Mustafa Bodu1, Ali Erdem Ozturk2, Murat Elcin3, Yunus Emre Atay4, Salih Narlicay5, Mehmet Bozkurt Ataman1, Mustafa Numan Bucak1
1Selcuk University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Reproduction and Artificial Insemination, Konya, Türkiye
2Erciyes University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Reproduction and Artificial Insemination, Kayseri, Türkiye
3Selcuk University, Faculty of Veterinary Medicine, Konya,Türkiye 4Erciyes University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Obstreics and Gynecology, Kayseri, Türkiye
5Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Reproduction and Artificial Insemination, Sivas, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Embriyo, in vitro fertilizasyon, L-ergotiyonin, kuersetin
Görüntülenme Sayısı:431 - İndirilme Sayısı: 95

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ergotiyonin ve kuersetinin sığır embriyolarının in vitro gelişimi üzerindeki etkilerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Oositler yerel bir kesimhaneden ovaryum aspirasyonu yoluyla elde edildi ve maturasyon için in vitro ortamda kültüre alındı. Maturasyon sonrası fertilizasyon işlemi gerçekleştirildi. Pronuklear embriyolar kontrol, 10 ?M L-ergotiyonin ve 10 ?M kuersetin ilave edilen olmak üzere üç gruba ayrıldı. Antioksidanların CR1aa besi ortamına eklenmesinin ardından embriyolar in vitro kültüre edildi. Bölünme ve morula oranları sırasıyla 2. ve 5. günlerde değerlendirildi. Blastosist oluşumu ve kalitesi 7-8. günlerde belirlendi.

Bulgular: İstatistiksel analizler ergotiyonin grubunda bölünme ve morula oranlarının kuersetin ve kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek olduğunu gösterdi (P<0,05). Kuersetin grubunda hiç blastosist oluşmazken, ergotiyonin grubunda 8. günde %17,96'lık bir blastosist oranı saptandı.

Öneri: Sonuç olarak, 10 ?M ergotiyonin sığır oositlerinin in vitro gelişimini olumlu yönde etkilediği; ancak 10 ?M kuersetinin gelişimi olumsuz yönde etkilediği ve hiç blastosist oluşumadığı belirlendi. Farklı konsantrasyonların kullanılacağı ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Çalışma, in vitro embriyo üretimi sırasındaki oksidatif stresin kontrolünü sağlamaya ışık tutmaktadır.