2024, Cilt 40, Sayı 2, Sayfa(lar) 066-073
Probiyotik takviyeli Asya fillerinde besin kullanımı ve enerji dengesi profili
Dharmendra Chharang, Sheela Choudhary
Department of Animal Nutrition, Post Graduate Institute of Veterinary Education and Research, Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences, Jaipur, India
Anahtar Sözcükler: Asya fili, besin kullanımı, enerji, probiyotikler, sindirilebilirlik
Görüntülenme Sayısı:396 - İndirilme Sayısı: 71

Amaç: Bu çalışma probiyotik takviyesinin Asya fillerinde besin ve enerji kullanımını etkileyip etkilemeyeceğini değerlendirmek için yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Beş günlük sindirilebilirlik denemesini içeren 60 günlük deney için 18 fil rastgele seçilerek her biri altı filden oluşan üç gruba ayrıldı. T1 grubundaki fillere probiyotik uygulaması yapılmadı. T2 ve T3 grubundaki fillere sırasıyla her 50 kg vücut ağırlığı için 1x109 CFU/gm konsantrasyonunda Lactobacillus acidophilus ve Saccharomyces cerevisiae probiyotikleri oral olarak verildi.

Bulgular: Eter özütü ve toplam kül alımları önemli, toplam kül ve asitte çözünmeyen külün sindirilebilirlik katsayıları ise tedavinin oldukça önemli bir etkisini ortaya koydu. Ancak, alımların diğer değerleri ve yaklaşık prensiplerin ve lif fraksiyonlarının sindirilebilirlik katsayıları herhangi bir önemli etki ortaya koyamadı. PPratik besin değeri, beslenme düzeyi ve enerji dengesi profili gruplar arasında anlamlı bulunmamıştır. Enerji alımı ve sindirilebilirliğindeki artış eğilimi ile DM (kuru madde) alımı ve NDF (nötral deterjan lif) sindirilebilirliği arasındaki göreceli fark artışla ilişkilendirilmiştir. TDN %, NR, sindirilebilir DM, OM ve TDN alımı için ortalama değerler, probiyotik takviyeli gruplarda kontrol grubuna göre daha yüksek bulunmuştur.

Öneri: Probiyotik takviyesinin fillerde besin ve enerji kullanımı üzerinde önemli bir etki gösteremediği sonucuna varılmıştır. Ancak, probiyotiklerin yüksek dozlarının, suşunun ve canlılığının etkilerini incelemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.