2024, Cilt 40, Sayı 2, Sayfa(lar) 074-080
Bursa Oynarı güvercin varyetelerinin morfometrik tanımlaması
Ulku Gulcihan Simsek1, Burak Altundal2, Selcukhan Akarsu1, Resul Karadag2
1Fırat University, Faculty Of Veterinary Medicine, Zootechnics Department, Elazığ, Türkiye
2Fırat University, Faculty Of Veterinary Medicine, Elazığ, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Bursa Oynarı, cinsiyet, güvercin, morfolojik tanımlama, varyete
Görüntülenme Sayısı:370 - İndirilme Sayısı: 56

Amaç: Bu çalışma, Bursa Oynarı güvercinlerde Karabaş, Yaşmaklı, Muskalı, Kalaça ve Beyaz genotiplerin erkek ve dişi bireylerinde morfometrik tanımlama yapmak amacıyla yürütülmüştür.

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla her bir genotipten 12-14 aylık 10 dişi ve 10 erkek olmak üzere toplam 100 güvercinde incelemeler yapılmıştır.

Bulgular: Oynar ırkında canlı ağırlık ortalaması 306.27±1.32 g bulunmuştur. Canlı ağırlık bakımından erkek ve dişiler, genotipler ve cinsiyet x genotipler arasındaki interaksiyonlara ait ortalamalar benzer çıkmıştır (p>0.05). Baş uzunluğu erkeklerde yüksek saptanmış (p<0.05), diğer vücut özellikleri bakımından erkek ve dişiler arasındaki farklılıklar önemsiz tespit edilmiştir (p>0.05). Gaga uzunluğu, gaga derinliği, gövde uzunluğu, vücut uzunluğu, kanat uzunluğu, göğüs çevresi, göğüs derinliği, kuyruk uzunluğu bakımından genotiplerde farklı ortalamalar belirlenmiştir (p<0.05). Genel olarak Yaşmaklı genotipinde diğer genotiplerden daha düşük, Beyaz ve Muskalı genotiplerde daha yüksek ortalamalar tespit edilmiştir (p<0.05). Cinsiyet ve genotipler arasındaki etkileşim gaga derinliğinde önemli hesaplanmıştır (p<0.001).

Öneri: Sonuç olarak, Oynar ırkının varyetelerinde ilk kez tespit edilen özelliklerin bu ırkın tanımlanmasına katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Ayrıca varyetelerin vücut yapılarındaki farklılıkların uçuş özellikleri üzerine etkili olabileceği, bu konudaki bulguların güvercin yetiştiricilerinin ilgisini çekeceği kanaati oluşmuştur. Vücut yapıları göz önüne alındığında, Kalaça, Muskalı ve Beyaz genotiplerin uçuş süresi bakımından, Yaşmaklı genotipinin ise uçuş hızı bakımından üstün özelliklere sahip olabileceği tespit edilmiştir.