2024, Cilt 40, Sayı 2, Sayfa(lar) 081-087
Yeni Zelanda Tavşanlarında Testosteron Undecanoate Uygulamasının Serum Biyokimyasal Parametrelere Etkileri
Beyza Suvarikli Alan1, Avni Camgoz1, Mustafa Orhun Dayan2, Seyfullah Haliloglu1, Nida Karakaya3
1Selçuk University, Faculty of Veterinary, Department of Biochemistry, Konya, Türkiye
2Selçuk University, Faculty of Veterinary, Department of Anatomy, Konya, Türkiye
3Batman University, Vocational School of Technical Sciences, Department of Veterinary Medicine, Batman, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Serum, Tavşan, Testosteron undekanoat
Görüntülenme Sayısı:389 - İndirilme Sayısı: 67

Amaç: Çeşitli hastalıkları tedavi etmek için kullanılan anabolik androjenik steroidler (AAS) aynı zamanda sporcuların sportif performansın iyileştirilmesi amacıyla kullandıkları doping maddeleridir. Bu çalışmanın amacı, uzun süreli Testosteron Undecanoate (TU) uygulanan Yeni Zelanda tavşanlarında bazı serum biyokimyasal parametrelere etkilerini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Sunulan çalışmada 5-6 haftalık 21 adet erkek Yeni Zelanda tavşanı, Kontrol, Hint yağı ve Hint yağında çözündürülen TU grubu olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Hint yağı ve Hint yağında çözündürülmüş TU (10 mg/ kg) haftada 5 gün olmak üzere 6 hafta boyunca 0.2 ml olarak ilgili gruplara kas içi olarak uygulandı.

Bulgular: Toplam 22 biyokimyasal parametrenin değerlendirildiği çalışmanın sonuçları, aspartat aminotransferaz, amilaz, trigliserit, kolesterol, total protein, kreatinin, ürik asit, fosfat, potasyum, sodyum, kalsiyum ve glukoz düzeylerinin TU grubunda kontrol ve hint yağı gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğunu ve yüksek yoğunluklu lipoprotein düzeylerinin diğer gruplarda kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük olduğunu göstermiştir.

Öneri: Sonuç olarak Yeni Zelanda tavşanlarında TU uygulamasının serum biyokimyasını olumsuz yönde etkileyebileceği ve farklı testosteron analogları ile multidisipliner çalışmaların yapılması gerektiği ifade edilebilir.