2024, Cilt 40, Sayı 2, Sayfa(lar) 088-092
Simmental Buzağıda Spastik Parazinin Tibial Nörektomi ile Sağaltımı
Fahrettin Alkan*, Nuriza Zamirbekova, Hilmican Ergin, Selman Pulat, Yilmaz Koc
Selçuk University, Department of Surgery, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Buzağı, spastik parazi, parsiyel nörektomi
Görüntülenme Sayısı:475 - İndirilme Sayısı: 76

Spastik parazi, genellikle 3-5 aylık buzağılarda ortaya çıkan ilerleyici nöromüsküler bir hastalıktır. Bu çalışma materyalini, Mayıs 2023'te Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Büyük Hayvan Hastanesi'ne sağ arka bacağında topallık şikayeti ile getirilen 87 kg ağırlığındaki, 3,5 aylık bir dişi Simmental ırkı bir buzağı oluşturdu. Klinik muayenede, buzağının sağ arka bacağında kontraksiyon ve hiperextensiyon belirlendi. Tarsal ve genu ekleminde ve diğer anatomik bölgelerde şişkinlik veya ağrı tespit edilmedi. Radyolojik muayenede dejeneratif eklem hastalığı bulgularına rastlanmadı. Yapılan klinik muayene sonuçlarına göre progresif spastik parazi tanısı konuldu. Hastalığın tedavisi için n. tibialisin parsiyel nörektomisi yöntemine başvuruldu. Bölgeye yaklaşmak için semimembranöz ve gluteobiceps kasları üzerine 15 cm'lik ensizyon yapıldı. Ardından gastroknemius kaslarını innerve eden tibial sinir belirlendi ve 1 cm'lik bir kısmı rezeke edildi. Böylece ekstremitenin gastroknemis kaslarının deinervasyonu sağlandı ve ağırlık m. fleksör digitorium süperfisialise aktarıldı. Ameliyat sonrasında, hastaya antibiyotik ve ağrı kesici tedavisi uygulandı. Sonuç olarak; spastik parazi olgusunda kas spazmları ile ilgili ağrı ve kasılmalar parsiyel tibial neurektomi operasyonun ardından ortadan kalkmış ve buzağının yaşam refahı artmıştır.