pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2005, Cilt 21, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 139-145
BİR KÖPEKTE KOLANGİOSELLÜLER KARSİNOM
Gürsel Sönmez, Selda Özbilgin
U.Ü. Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, BURSA
Anahtar Sözcükler: Kolangiosellüler karsinom, köpek
Görüntülenme Sayısı:1867 - İndirilme Sayısı: 1253

Bu raporda, 4 yaşlı, erkek, melez bir av köpeğinde kolangiosellüler karsinom olgusu tanımlanmaktadır. Nek-ropside, karaciğerin hem dış hem de kesit yüzünde, gri - beyaz renkte, sert ve çapları 0,5 - 4 cm arasında değişen çok sayıda tumoral kitleler gözlendi. Ayrıca portal lenf düğümleri, omentum, diafragma ve dalakta metastazlara rastlandı. Mikroskobik olarak tümörün çoğunlukla bez veya kanal yapısı gösteren ve müsin salgılayan kübik ve silindirik epitel hücrelerinden oluştuğu belirlendi.