pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2004, Cilt 20, Sayı 4, Sayfa(lar) 017-024
HAYVAN GÖNENCİ - VETERİNER HEKİMLİĞİ İLİŞKİSİ ve AVRUPA BİRLİĞİNDEKİ YASAL DÜZENLEMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Aşkın Yaşar1, Halis Yerlikaya2
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, KONYA
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Sözcükler: Hayvan Gönenci, Gönenç, Kanun, Veteriner Hekimliği Mevzuatı, Veteriner Hekimliği
Görüntülenme Sayısı:1827 - İndirilme Sayısı: 2162

Hayvan gönenci, hayvanın yaşam kalitesini yansıtan bir tanımlamadır. Tam anlamıyla zihinsel ve fiziksel sağlık durumunu, mutluluğunu ve uzun yaşam gibi özellikleri içerir. Hayvan gönenci konusu, 1960'lı yılların başından beri dünyanın farklı yerlerinde ele alınan ve tartışılan bir konu oldu. Bu tartışmaların etkisiyle "Hayvan Hakları Evrensel Bildirisi" kabul edildi. Günümüze ulaşıldığında ise Avrupa Birliği kuruluşlan ve üye ülkelerde hayvan gönenci konusunda önemli gelişmeler kaydedilmiş ve birçok yasal düzenleme yapılmıştır. Çalışmada, farklı boyutlarıyla hayvan gönenci ele alınarak özellikle veteriner hekimliği ile ilişkisi ortaya konmaya çalışılacak; ayrıca, Avrupa Birliğindeki yasal düzenlemeler ve Türkiye'deki durum tarihsel bir perspektiften sergilenecektir.