pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2004, Cilt 20, Sayı 4, Sayfa(lar) 029-032
AT SEVGİSİ: İSLAM UYGARLIĞI ÇAĞI KAYNAKLARINDAN ÇARPICI BİR ÖRNEK
Abdullah Özen, Halis Yerlikaya
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi, Deontoloji ve Etik Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Sözcükler: Al, At Sevgisi, Baytamame, islam Veteriner Hekimliği
Görüntülenme Sayısı:1659 - İndirilme Sayısı: 1758

Gerek Türk tarihi ve gerekse İslam Uygarlığı Çağı at-insan bağının çarpıcı Örnekleriyle doludur. Bu çalışmada, genetde alın Türk ve İslam toplumlarındaki yeri; özelde ise bir kral, bir baytar, bir yazar ve bir şair olan Yemen Rasuli Hanedanının V. Sultanı Melik Mücahid Ali bin Davud'un at sevgisi tartışılacaktır.