pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2004, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 055-057
ELAZIĞ VE MALATYA ÇEVRESİNDE YETİŞTİRİLEN DİŞİ SIĞIRLARIN ENZOOTİK BOVİNE LÖYKOZ İNFEKSİYONU YÖNÜNDEN TARANMASI
İrem Gülaçtı, Şükrü Tonbak, Hakan Bulut, Yusuf Bolat
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Sözcükler: Dişi Sığır, ELISA EBL
Görüntülenme Sayısı:2038 - İndirilme Sayısı: 1483

Bu çalışmada Elazığ ve Malatya çevresinde yetiştirilen 345 dişi sığırdan alınan kan örneklerinde enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) ile Enzootik sığır löykemi virusuna karşı oluşan antikor varlığına bakılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda 345 hayvanın 9 tanesinde (%2.6) seropozitifiik bulunmuştur. Daha önceden bölgemizde yapılan çalışmada belirlenen pozitiflikle kıyaslanınca, bu seropozitiflik daha yüksek olarak belirlenmiştir. Çalışılan hayvanların dişi olması epidemiyolojik bakımdan bu seropozitifliği daha da önemli kılmaktadır.