pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2004, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 069-073
KÖPEKLERDE HIZLI PROGESTERON KİTİ YARDIMI İle YAPILAN ÇİTLEŞTİRMELERLE GEBELİK ORANLARININ ARTIRILMASI
Aytekin Günay1, Ülgen Günay2
1Uludağ Üniversitesi İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Programı, BURSA
2Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, BURSA
Anahtar Sözcükler: Dişi Kopek, Vagina! Sitoloji, Hızlı Progesleron Test, Gebelik
Görüntülenme Sayısı:2087 - İndirilme Sayısı: 1461

Bu çalışmada larklı ırklardan 24 adet sağlıklı dişi köpek materyal olarak kullanıldı. Köpekler iki eşit gruba ayrıldılar. Birinci gruptaki 12 köpek proöstrus kanaması başladıktan sonraki 12-14. günler arasında çiftleştirildi. İkinci gruptaki 12 köpekle ise proöstrus başlangıcından sonra uygulanan vaginal sitolofide süperfasial hücre oranının % flû'nin üzerine çıkmasının ardından hızlı progesteron killeri İle progesteron düzeyi 2.5-8 ng/ml olan köpeklerin 5'i bir kez, T si İse 12-24 saat aralıklarla 2 kez çiftleşti ri İdiler, Birinci grupta % 66.6 (8/12) , ikinci grupta ise %83.3 (10/t2) doğum oranı elde edildi. Süperfasial hücre oranı, öst-rus döneminin başladığı ve progesleron değerinin C2 seviyesinde belirlendiği dönemde % 83.75+1.08, çiftleştirmenin yapıldığı C3 seviyesinde ise 90.08±1.01 seviyesinde belirlendi (P<0.001). Proöstrus kanaması başladıktan 9 83H) 29 gün sonrasında superfisial hücre yoğunluğu % 80'ler seviyesine ulaştı. Ancak çiftleşme için uygun dönem olarak belirlenen progesteron seviyesinin C3 seviyesine ulaşması ise 11.83+0.53 gün sonra şekillendi. Belirtilen bu iki değer arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0.01). Sonuç olarak; vaginal sitoloji eşliğinde uygulanan hızlı progesteron analizleri ile uygun çiftleşme gününün beli ilenmesi ve bu sayede gebelik oranını artı imanın mümkün olabileceği sonucuna varılmıştır.