pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2004, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 037-045
BROYLERLERDE RASYONA BAKIR VE ÇİNKO İLAVELERİNİN PERFORMANS İLE BAZI DOKU BAKIR VE ÇİNKO KONSANTRASYONLARINA ETKİLERİ
Miyase Çınar1, Mehmet Nizamlıoğlu2
1Veteriner Hekim, KONYA
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Broyler, Bakır, Çinko, Performans, Doku Konsantrasyonları
Görüntülenme Sayısı:1856 - İndirilme Sayısı: 1330

Bu çalışmada, broyler yemlerine farklı düzeylerde katılan bakır (Cu) ve çinko (Zn)'nun canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma oranları ile bazt dokulardaki Cu ve Zn düzeyleri üzerine etkilen araştırılmıştır. Çalışmada 430 adet Avian ırkı broyler civciv kullanılmış, rasyonlarına farklı dozlarda Cu, Zn ve Cu+Zn ilave edilenler olmak üzere kontrol grubu dahil 12 grup oluşturulmuştur, Hayvanlann, 1„ 14., 28. ve 42. günlerde canlı ağırlıktan ve yemden yararlanma oranları, 14., 30. ve 42. günlerde ise doku örneklerinde Cu ve Zn düzeyleri belirlenmiştir. Karaciğer dokusunda, en fazla Zn ilave edilen 8. grupta 14. ve 30. günlerde, böbrek dokusunda ise 42. günde Zn değerlerinin en yüksek düzeye çıktığı saptanmıştır. Yaşa bağlı olarak bursa Fabricii dokusunda Zn değerlerinde 30. ve 42. günlerde artış belirlenmiştir. Cu ve Zn ilavelerinin broylerlerde verim performansı üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceği sonucuna vanlmıştır.