pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2004, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 109-112
HİNDİLERDE ASPERGİLLOZİS
Aydın Çevik1, Hatice Eröksüz2
1Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Sözcükler: Aspergillozis, Patoloji, Hindi
Görüntülenme Sayısı:1831 - İndirilme Sayısı: 1418

Bu araştırmada Bingöl Hindi Üretme Çiftliğinden getirilen 5 günlük 20 adet Hindi palazı makroskobik ve mikroskobik olarak incelendi. Makroskobik olarak tüm hayvanlarda akciğer ve hava keselerinde değişen büyüklükte düzgün ve yuvarlak gra-nulomlar gözlendi. Mikroskobik olarak granulomların merkezinde nekrotik odaklar ve odakların çevresinde heterofil granulosit, makrofaj, dev hücreleri, en dışta ise bağdoku kapsülü görüldü. Granulomlarda çok sayıda septum ve braşlara sahip çok sayıda Aspergillus fumigatus miselyumları Periodic Acid Schift ve Grocot Methamine Silver boyama yöntemleri ile ortaya kondu.