pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2009, Cilt 25, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 005-008
ESKİ ANADOLU VE YAKINDOĞU UYGARLIKLARINDA VETERİNER HEKİMLİĞİ VE HAYVANLARA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER
Şule Osmanağaoğlu1 Ayşe Menteş Gürler2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloj i Anabilim Dalı, Samsun
2Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa
Anahtar Sözcükler: Yasal Düzenleme, Eski Anadolu, Yakın Doğu, Hayvan Kanunları
Görüntülenme Sayısı:1942 - İndirilme Sayısı: 2617

Hayvanların evcilleştirilmesi, uygarlığın temelini oluşturan başlıca olaylardan biri olarak kabul edilmektedir. Anlaşmazlıkları çözmeye yönelik ilk yasalar ve hukuki yöntemlerde veteriner hekimliği ve hayvanlara ilişkin düzenlemeler de bulunmaktadır. Bu düzenlemelerde, hayvan tedavisinin kurallara bağlandığı ve uygulamaların yetki, yükümlülük ve sorumluluk çerçevesinde belirlenen yaptırımlara göre yapıldığı izlenebilmektedir.