pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2003, Cilt 19, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 059-067
KAYA KEKLİKLERİNİN (Alectoris graeca) SİNDİRİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR [Esophagus ve Cloaca arası]
Hakan Yalçın1, Kemal Kırıkçı2, Sadettin Tıpırdamaz1
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, KONYA
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Keklik, Alectoris graeca, Sindirim Sistemi, Anatomi
Görüntülenme Sayısı:1894 - İndirilme Sayısı: 1163

Bu araştırma, dişi ve erkek kekliklerin (A. grasca) esophagus ve cloaca arasındaki sindirim sistemi organlarının uzunluk ve ağırlıkları ile makro-anaıonııslm belirlemek amacıyla yapıldı. Organların ağırlıklan ve uzunlukları ölçülerek bunların vücut uzunluğu ve vücut ağırlığı ile olan ilişkileri belirlendi. Araştırmada 32 haftalık, 16 adet ergin Kaya kekliği (8 erkek ve 8 dişi) kullanıldı. Keklikler taze ve formaldehilli olarak öiseke edildi. Makro-anatomik olarak Kaya kekliklerinin sindirim sisteminin, erkek ve dışilen arasında çok belirgin bir farklılığın ofmadığı görüldü. Farklı olarak taze dıseke edilmiş dişi kekliklerin pancreas'ının erkek keklikle linkinden daha ağır oldukları belirlendi (P<0,05).