2003, Cilt 19, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 005-010
KONYA HAYVANCİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDEKİ ESMER IRK SIĞIRLARIN DÖLVERİMİ ÖZELLİKLERİ
Şeref İnal1, Muammer Tilki2, Mehmet Çolak3, Seyit Ümitli3
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabıiim Dalı, KONYA
2Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, KARS
3Hayvancılık Araştırma Enstitüsü, KONYA
Anahtar Sözcükler: İsviçre Esmeri, Döl verimi Özellikleri
Görüntülenme Sayısı:2344 - İndirilme Sayısı: 1126

Bu çalışma, Konya Hayvancılık Araşltrma Enstitüsünde yetiştınlen Esmer ırk sığırların döl verimi Özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Enstitüde 1990-1999 yılları arasında yetiştirilen 230 inekte incelenen döl venmi özelliklerine ait ortalamalar; ilk sıfat yaşı 20.8 ay, ilk buzağılama yaşı 32.7 ay. gebelik oranı % 80.04. normal doğum oranı % 93.31, anöstrüs oranı % 4 46. yavru atma oranı % 2.23. erken ve ölü doğum oranı % 1.67 ve 1,81. ikiz doğum oranı % 0.97, gebelik başına tohumlama sayısı 1.76, buzağılama aralığı 382.5 gün, gebelik süresi 286.5 gün, servis periyodu 124.0 gün, doğum sonrası ilk tohumlama aralığı 72,5 gün ve ilk-son tohumlama aralığı 47.7 gün olarak hesaplanmıştır, incelenen do!* verimi özellikleri Konya Hayvancılık Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen Esmer ırk sürüsünde iyi bir dölvenmı performansı olduğunu ortaya koymuştur.