2003, Cilt 19, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 067-072
EKSTANSİF ŞARTLARDA KARAKAŞ-AKKARAMAN KOYUNLARININ SÜT VERİM ÖZELLİKLERİ
Orhan Yılmaz1, Hüseyin Denk2, Mikail Arslan3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, VAN
2Tarım İl Müdürlüğü, Hayvan Sağlık Şubesi, VAN
3Balıkesir Üniversitesi Susurluk Meslek Yüksek Okulu, Et Endüstrisi Programı, BALIKESİR
Anahtar Sözcükler: Koyun, Karakaş-Akkaraman, Süt verimi
Görüntülenme Sayısı:2302 - İndirilme Sayısı: 1256

Bu araştırma ekstansif şartlarda Karakaş-Akkaraman koyunlarının süt verim özelliklerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma Van ili Edremit ilçesinde yürütülmüştür. Araştırmada 70 baş Karakaş-Akkaraman koyun kullanılmıştır. Karakaş-Akkaraman koyunlarının laktasyon süt verimi, laktasyon yağ oranı ve laktasyon süresi sırasıyla 50.50 kg. % 6.60 ve 144.90 gün olarak tespit edilmiştir. Laktasyon süt verimi üzerine doğum tipi ve yaşın etkisi önemli (P<0.05. P<0.001). laktasyon başı canlı ağırlığın etkisi önemsiz: laktasyon süresi üzerine yaşın etkisi önemli (P<0.01), doğum tipi ve laktasyon başı canlı ağırlığın etkisi önemsiz: laktasyon yağ oranı üzerine ise doğum tıpı. yaş ve laktasyon başı canlı ağırlığın etkisi önemsiz olmuştur. Laktasyon süt verimi ve laktasyon süresi arasında 0.90 (P<0.001), laktasyon süt verimi ve laktasyon yağ oram arasında - 0.46 (P<0.001) düzeyinde lenotipik korrelasyon katsayıları belirlenmiştir.