pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2002, Cilt 18, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 067-069
ELAZIĞ İLİNDE MEZBAHADA KESİLEN KOYUN VE KEÇİLERDE MEME LOBLARININ MASTİTİS YÖNÜNDEN BAKTERİYOLOJİK İNCELENMESİ
H. Basri Gülcü, Hasan Öngör
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Sözcükler: Koyun, Keçi, Mastitis, Meme Lobları
Görüntülenme Sayısı:1972 - İndirilme Sayısı: 1048

Mezbahada kesilen mastitısli 89 koyuna ait 133 meme lobu ve mastilisli 40 keçiye ait 67 meme lobu bakteriyolojik olarak incelendi. Koyunlarda %24,06 Staphylococcus aureus, % 10.53 Escherichia coli, %7.52 Actinomyces pyogenes, %7,52 Streptococcus uberis. %6,01 Streptococcus dysgalactiae, %5,26 Streptococcus agalactiae, %3,76 Staphylococcus epıdermıdis, %3,76 Mannheımıa haemolytıca izole ve identifiye edildi. Keçilerde %25.37 Staphylococcus aureus, %8,96 Escherichia coli, %7,46 Staphylococcus epıdermidis, %7,46 Streptococcus agalactiae, %7,46 Actinomyces pyogenes, %5,97 Streptococcus dysgalactiae. %2,99 Streptococcus ubens, %2,99 Mannheimia haemolytıca izole ve identifiye edildi.