pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2002, Cilt 18, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 073-076
HATAY BÖLGESİ İÇME SUYU ÖRNEKLERİNDE FLOR DÜZEYLERİ
Suat Erdoğan
Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, HATAY
Anahtar Sözcükler: Flor, İçme Suyu, Hatay
Görüntülenme Sayısı:1541 - İndirilme Sayısı: 923

Hatay ilinin 12 farklı bölgesinden yaz aylarında alınan 88 içme suyu örneği flor düzeyleri, iyon selektif elektrot kullanılarak potansiyometrik olarak tespit edildi, örneklerin ortalama flor düzeyi 0.174+0.016 ppm olarak saptandı. Bölge içme sulan ortalamalarına göre en düşük flor düzeyi Belen'de (0.071 ±0.018 ppm), en yüksek ise Reyhanlı bölgesinde (0.436+0.035 ppm) ölçüldü. Bölgeler arasındaki farklılık istatistiksel olarak Önemli bulundu (p<0.001). Erzin'de bulunan, daha çok yaz aylannda içme suyu olarak kullanılan üç kaynağa ait su örneklerinin ortalama flor düzeyi 1.870+0.242 ppm olarak tespit edildi. Kaynak suları hariç, bölge içme sularının Dünya Sağlık örgütü'nün bildirdiği flor düzeyinden düşük olduğu saptandı. Halay ilinde yaşayan çocuklara diş gelişimi ve sağlığı için diş hekimleri tavsiyesi doğrultusunda flor takviyesinin yapılması gerektiği sonucuna varıldı.