pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2001, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 067-074
EVCİL HAYVANLARDA TESTİS PENİS VE PREPUSİUM HASTALIKLARININ KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ
Yılmaz Koç, Fahrettin Alkan
S.Ü. Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Testis, penis ve prepusium hastalıkları
Görüntülenme Sayısı:1692 - İndirilme Sayısı: 1790

Bu çalışma 1995-2001 yılları arasında testis, penis ve prepusium hastalıkları şikayeti ile S.Ü.Veteriner Fakültesi Ce-rahi Anabılım Dalı Kliniğine başvuran 59 adet evcil hayvanda gerçekleştirildi. Bu hayvanlarda: orşilis, hidrosel, hematosel. hernia skrotalis, balanitis, postıtis, balanopostitis. parafimosis, penis yaralan, penis tümörleri, üretral perforasyon ve uretral dilatasyon belirlendi. Yapılan bu çaltşma ile, evcil hayvanların testis, penis ve prepusium hastalıklarının hem klinik bulguları hem de sağaltım sonuçları değerlendirilerek tartışıldı.